Ρολά αλουμινίου & PVC

Διαθέτουμε ρολά αλουμινίου και PVC, κουτιά και μοτέρ.

Τα κουτιά διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

  • Κουτιά εξωτερικά, τα οποία τοποθετούνται σε εξωτερικό χώρο και έρχονται πρόσωπο με τη τζαμαρία.
  • Κουτιά επικαθήμενα, τα οποία τοποθετούνται εσωτερικά όπως για παράδειγμα τοποθετούνται τα πλαστικά ρολά.

Τα ρολά εκτός από κίνηση με ιμάντα στο πλάι έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν και με μοτέρ.

Υπάρχουν 3 ειδών μοτέρ με διαφορετική ιπποδύναμη για όλες τις διαστάσεις των ρολών

  • Τα απλά ή ενσύρματα μοτέρ, που συνοδεύονται με εξωτερικό διακόπτη
  • Τα χειροκίνητα μοτέρ, που συνοδεύονται με μανιβέλα
  • Τα ασύρματα μοτέρ, που συνοδεύονται με ασύρματο μονοκάναλο ή εξακάναλο διακόπτη