Λάστιχα EPDM - PVC

Διαθέτουμε κεντρικά λάστιχα epdm - pvc, προϊόντα που χρησιμοποιούνται ευρέως στα ξύλινα κουφώματα και τα συστήματα αλουμινίου. Θα βρείτε λάστιχα σχεδόν για κάθε περιβάλλον και για κάθε εφαρμογή.

Χρησιμοποιώντας τη γνώση μας, μπορούμε να παρέχουμε βελτιστοποιημένες λύσεις σφράγισης και να ικανοποιήσουμε τις πιο απαιτητικές σας ανάγκες.