Εξαρτήματα αλουμινίου / Υλικά κουφωμάτων

Υλικά στήριξης κουφωμάτων

Λαμαρινόβιδες

Μερικά από τα ήδη που παρέχουμε, είναι τα εξής:

 • Ψωμάκι σταυρός λευκή
 • Ψωμάκι τετράγωνη λευκή
 • Ψωμάκι τετράγωνη zinc
 • Ψωμάκι τετράγωνη μαύρη

Τσιμεντόβιδες

Πλεονεκτήματα

 • Βίδωμα κατ’ ευθείαν στο δομικό υλικό χωρίς κανένα αγκύριο
 • Εναρμονισμένο σύστημα βίδας και κατσαβιδιού
 • Μικρή διάμετρος τρυπανιού μεγάλη διάμετρος συγκράτησης

Χρήσεις

 • Για εφαρμογές σε θλιβώμενη και εφελκυόμενη ζώνη σκυροδέματος, τοιχοποιεία με συμπαγή ή διάτρητα τούβλα
 • Κατάλληλο για στερεώσεις κουφωμάτων και παραθύρων, καλουπιών, ξύλινων πηχών, προσωρινές στερεώσεις καλουπιών κ.α.

Διαστάσεις

Τσιμεντόβιδα TORX 25 (7,5 X 60mm)
Τσιμεντόβιδα TORX 25 (7,5 X 70mm)
Τσιμεντόβιδα TORX 25 (7,5 X 90mm)
Τσιμεντόβιδα TORX 25 (7,5 X 110mm)
Τσιμεντόβιδα TORX 25 (7,5 X 130mm)
Τσιμεντόβιδα TORX 25 (7,5 X 150mm)
Τσιμεντόβιδα TORX 25 (7,5 X 180mm)

Βρείτε σε μας, επίσης:

 • Τυρπανόβιδες
 • Ξυλόβιδες
 • Κατσαβίδια
 • Γαλβανιστήριο
 • Ηλεκτροστατική βαφή