Πόρτες πυράντοχες και μη / Γενικής χρήσης

Πόρτες πυρασφάλειας 120' πυράντοχες

Πόρτες πυρασφάλειας 120 λεπτών, Πιστοποιημένες Κατά το Νέο Ευρωπαϊκό Πρώτυπο ΕΝ1634-1, μονόφυλλες ή δίφυλλες. Οι Δοκιμές Πιστοποίησης των Πορτών Διενεργήθηκαν από τον Φορέα C.S.I, που είναι Αναγνωρισμένος Φορέας από τον ΕΣΥΔ για την Πραγματοποιήση Δοκιμών σε Ππορτών πυρασφάλειας:

 • Φύλλο Πόρτας Συνολικού Πάχους 60mm, Κατασκευασμένο Εξωτερικά από Διπλό Φύλλο Γαλβανιζέ Λαμαρίνας 0,8mm. Εσωτερικά Αποτελείται από Υψηλής Πυκνότητας Στρώμα
 • Γωνιακό Πλαίσιο από Λαμαρίνα 1,5mm
 • Κλειδαριά με Κλειδί
 • Μαύρο Πόμολο Ασφάλειας
 • Δύο Μεντεσέδες ανά Φύλλο, ο ένας εκ των οποίων Διαθέτει Ελατήριο, για τη Ρύθμιση Επαναφοράς της Πόρτας (ρυθμιζόμενος πείρος).
 • Πλάκες Ενίσχυσης στο Εσωτερικό του Φύλλου για Πιθανή Τοποθέτηση Μπάρας Πανικού
 • Λάστιχο Θερμοδιογκούμενο 28mm, για την Πλήρη Σφράγιση της Πόρτας σε Περίπτωση Πυρκαϊάς
 • Μεταλλική Πινακίδα με τη Σήμανση Πιστοποίησης, Τοποθετημένη στο Πλάι της Πόρτας
 • Βαφή Πόρτας με Οικολογικό Χρώμα με Βάση το Νερό, RAL 7035, Γκρι Ανοιχτό

Λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Βάρος Περίπου 45kg/m2 για Πόρτες 120’
 • Κάθε Πόρτα Συνοδεύεται από τα Πιστοποιητικά της, καθώς και με Οδηγίες Εγκατάστασης και Συντήρησης.
 • Οι διαστάσεις που αναγράφονται στον κατάλογο αφορούν εντοιχισμό (Διάσταση από τοίχο σε τοίχο)

Τρόποι τοποθέτησης

 • Με Στριφώνια
 • Με Συνδέσμους
Μονόφυλλη Πόρτα 120' 800 x 2.050 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ: MBK07-D205-80-120’
Δίφυλλη Πόρτα 120' (800+800) x 2.050
ΚΩΔΙΚΟΣ: MBK09-DL205-160-120
Μονόφυλλη Πόρτα 120' 900 x 2.050 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ: MBK07-D205-90-120’
Δίφυλλη Πόρτα 120' (800+800) x 2.150 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ: MBK08-DL215-160-120

 

     
Μονόφυλλη Πόρτα 120' 1.000 x 2.050 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ: MBK07-D205-100-120’
Δίφυλλη Πόρτα 120' (900+900) x 2.050 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ: MBK08-DL205-180-120'
Μονόφυλλη Πόρτα 120' 1.100 x 2.050 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ: MBK13-D205-110-120
Μονόφυλλη Πόρτα 120' 1.200 x 2.050 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ: MBK13-D205-120-120'

 

     
Μονόφυλλη Πόρτα 120' 800 x 2.150 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ: MBK08-D215-80-120’
  Δίφυλλη Πόρτα 120' (900+900) x 2.150 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ: MBK08-DL215-180-120
Μονόφυλλη Πόρτα 120' 900 x 2.150 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ: MBK07-D215-90-120’
Δίφυλλη Πόρτα 120' (1000+1000) x 2.050 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ: MBK08-DL205-200-120'

 

     
Μονόφυλλη Πόρτα 120' 1.000 x 2.150 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ: MBK07-D215-100-120’
Δίφυλλη Πόρτα 120' (1000+1000) x 2.150 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ: MBK08-DL215-200-120
Μονόφυλλη Πόρτα 120' 1.100 x 2.150 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ: MBK08-D215-110-120
Μονόφυλλη Πόρτα 120' 1.200 x 2.150 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ: MBK07-D215-120-120’
       

Δείτε το σχετικό έντυπο.