Πόρτες πυράντοχες και μη / Γενικής χρήσης

Πόρτες πυρασφάλειας 60' πυράντοχες

Πόρτες πυρασφάλειας 60 λεπτών, Πιστοποιημένες Κατά το Νέο Ευρωπαϊκό Πρώτυπο ΕΝ1634-1, μονόφυλλες ή δίφυλλες. Οι Δοκιμές Πιστοποίησης των Πορτών Διενεργήθηκαν από τον Φορέα C.S.I, που είναι Αναγνωρισμένος Φορέας από τον ΕΣΥΔ για την Πραγματοποιήση Δοκιμών σε Πόρτες Πυρασφάλειας.

Γενικά χαρακτηριστικά

 • Φύλλο Πόρτας Συνολικού Πάχους 60mm, Κατασκευασμένο Εξωτερικά από Διπλό Φύλλο Γαλβανιζέ Λαμαρίνας 0,8mm. Εσωτερικά Αποτελείται από Υψηλής Πυκνότητας Στρώμα
 • Γωνιακό Πλαίσιο από Λαμαρίνα 1,5mm
 • Κλειδαριά με Κλειδί
 • Μαύρο Πόμολο Ασφάλειας
 • Δύο Μεντεσέδες ανά Φύλλο, ο ένας εκ των οποίων Διαθέτει Ελατήριο, για τη Ρύθμιση Επαναφοράς της Πόρτας (ρυθμιζόμενος πείρος).
 • Πλάκες Ενίσχυσης στο Εσωτερικό του Φύλλου για Πιθανή Τοποθέτηση Μπάρας Πανικού
 • Λάστιχο Θερμοδιογκούμενο 28mm, για την Πλήρη Σφράγιση της Πόρτας σε Περίπτωση Πυρκαϊάς
 • Μεταλλική Πινακίδα με τη Σήμανση Πιστοποίησης, Τοποθετημένη στο Πλάι της Πόρτας
 • Βαφή Πόρτας με Οικολογικό Χρώμα με Βάση το Νερό, RAL 7035, Γκρι Ανοιχτό

Λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Βάρος Περίπου 35kg/m2 για Πόρτες 60’.
 • Κάθε Πόρτα Συνοδεύεται από τα Πιστοποιητικά της, καθώς και με Οδηγίες Εγκατάστασης και Συντήρησης.
 • Οι διαστάσεις που αναγράφονται στον κατάλογο αφορούν εντοιχισμό (Διάσταση από τοίχο σε τοίχο)

Τρόποι τοποθέτησης

 • Με Στριφώνια
 • Με Συνδέσμους
Δίφυλλη Πόρτα 60' (900+500) x 2.050
ΚΩΔΙΚΟΣ: MBK06-DL205-140
Πυρίμαχο Τζάμι 60'
ΚΩΔΙΚΟΣ: -
Δίφυλλη Πόρτα 60' (1000+500) x 2.050 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ: MBK06-DL205-150
Μονόφυλλη Πόρτα 60' 800 x 2.050 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ: MBK06-D205-80

 

     
Δίφυλλη Πόρτα 60' (800+800) x 2.050 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ: MBK06-DL205-160
Μονόφυλλη Πόρτα 60' 900 x 2.050 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ: MBK06-D205-90
Δίφυλλη Πόρτα 60' (900+900) x 2.050 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ: MBK06-DL205-180
Μονόφυλλη Πόρτα 60' 1.000 x 2.050 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ: MBK06-D205-100

 

     
Δίφυλλη Πόρτα 60' (1.000+1.000) x 2.050 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ: MBK06-DL205-200
Μονόφυλλη Πόρτα 60' 1.100 x 2.050 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ: MBK06-D205-110
Δίφυλλη Πόρτα 60' (900+500) x 2.150 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ: MBK06-DL215-140
Μονόφυλλη Πόρτα 60' 1.200 x 2.050 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ: MBK06-D205-120

 

     
Δίφυλλη Πόρτα 60' (1000+500) x 2.150 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ: MBK06-DL215-150
Μονόφυλλη Πόρτα 60' 1.350 x 2.050 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ: MBK06-D205-135
Δίφυλλη Πόρτα 60' (800+800) x 2.150 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ: MBK06-DL215-160
Μονόφυλλη Πόρτα 60' 800 x 2.150 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ: MBK06-D215-80

 

     
Δίφυλλη Πόρτα 60' (900+900) x 2.150 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ: MBK06-DL215-180
Μονόφυλλη Πόρτα 60' 900 x 2.150 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ: MBK06-D215-90
Δίφυλλη Πόρτα 60' (1.000+1.000) x 2.150 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ: MBK06-DL215-200
Μονόφυλλη Πόρτα 60' 1.000 x 2.150
ΚΩΔΙΚΟΣ: MBK06-D215-100

 

     
 
Μονόφυλλη Πόρτα 60' 1.100 x 2.150 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ: MBK04-D215-110
Μονόφυλλη Πόρτα 60' 1.200 x 2.150 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ: MBK06-D215-120
Μονόφυλλη Πόρτα 60' 1.350 x 2.150 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ: MBK06-D215-135
 
       

Δείτε το σχετικό έντυπο.