Φύλλα αλουμινίου Etabond FR

Η ασφάλεια είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες στα σύγχρονα κτήρια. Με τα διεθνή πρότυπα να γίνονται όλα και πιο απαιτητικά σε σχέση με την ασφάλεια των πολιτών, οι εταιρείες είναι απαραίτητο να αναπτύξουν προϊόντα που συμμορφώνονται με τις πρόσφατες προδιαγραφές ασφαλείας.

Η ΕΤΕΜ, μια εταιρεία με αποδεδειγμένο ιστορικό κοινωνικής ευθύνης, έχει αναπτύξει και κατά την τρέχουσα περίοδο παράγει το etalbond FR (πυρίμαχο). Το Etalbond FR συμμορφώνεται με τα πλέον αυστηρά ευρωπαϊκά πρότυπα σχετικά με πυρκαγιά και έχει αποκτήσει τα απαραίτητα πιστοποιητικά πυρασφάλειας.

Στο εγγύς μέλλον, οι κανονισμοί ασφαλείας για τα έργα νέων κτηρίων θα επιβάλλουν τη χρήση αυστηρά επιλεγμένων υλικών με παρόμοιες ιδιότητες. Η ΕΤΕΜ είναι ήδη έτοιμη για αυτή την εξέλιξη.

Στα προσεχή χρόνια, οι κανονισμοί θα επιβάλλουν τη χρήση πυρίμαχων υλικών μεταλλικής επικάλυψης, ειδικά όταν πρόκειται για ψηλά κτήρια και κυρίως για κτήρια του τομέα των υπηρεσιών, π.χ. σχολεία, νοσοκομεία, ξενοδοχεία και άλλες εγκαταστάσεις όπου οι απαιτήσεις πυρασφάλειας είναι αυστηρότερες.