Πόρτες ασφαλείας

Θωρακισμένες πόρτες με μικρό κλειδί & ολική επένδυση αλουμινίου